dahiyanə

dahiyanə
sif. <ər. dahi və fars. . . . anə> Dahicəsinə, dahiyə xas olan, ancaq dahinin yarada biləcəyi. Dahiyanə fikir. – Yüksək, pak və təmiz bir eşq ifadə edən Füzulinin dahiyanə fəlsəfi sənət əsərlərində bəzən bir kədər, acı bir faciə duyulur. M. İ..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • dahiyanə — ə. və f. dahicəsinə, dahi kimi …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • dahi — <ər.> 1. is. Xariqüladə ağıl və zəkaya malik olan şəxs. Azadeyi küdurət idi səhni asiman; Dahilərin xəyalı kimi təbdar idi. M. H.. Dahilər – hər sözü bir dağ, bir qala; Cahillər – dağıtmaq, yıxmaq «dahisi». M. Araz. // Sif. mənasında. Dahi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • fəlsəfi — sif. <yun.> 1. Fəlsəfəyə aid olan, fəlsəfə ilə əlaqədar olan (bax fəlsəfə 1 ci mənada). Fəlsəfi traktat. Fəlsəfi kateqoriyalar. Fəlsəfi fikir. 2. kit. Dərin bir ideyanı, dünyagörüşünü, konsepsiyanı ifadə edən; hikmətamiz, hikmətli. Fəlsəfi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • yüksək — sif. 1. Uca, hündür. Yüksək bina. Yüksək dağ. Yüksək ağac. Yüksək təpə. – Yolun üst tərəfində, yüksək qayaların döşündə şam ağacları görünürdü. S. Şamilov. // Yüksəklərdə olan. Yüksək yer. Yüksək yaylaqlar. Yüksəkdə uçan təyyarə. 2. Adi… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”